Re-integratie 2e spoor

Posted by

Als werkgever kunt u deze zorg afnemen bij Cereo met een op maat gesneden traject waarmee u voldoet aan uw verplichting en een loonsanctie voorkomen wordt. Cereo neemt alle zorg ten behoeve van re-integratie 2e spoor voor u weg.

Langdurig ziek zijn brengt voor de werknemer en de werkgever veel veranderingen met zich mee. De werkgever mag zelf een re-integratie 2e spoor traject uitvoeren of hiervoor een re-integratiebureau inschakelen. Daarbij moet voldaan worden aan de wet- en regelgeving vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Er wordt een inventarisatie van de situatie en mogelijkheden van de werknemer gemaakt door de coach na een kennismakings- en intakegesprek. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld en ontvangt u een offerte. Alle stappen worden in dit plan omschreven die noodzakelijk zijn om uw medewerker aan een passende baan te helpen.

Re-integratie 2e spoor
Re-integratie 2e spoor