Outplacement bureau

Posted by

Als je arbeidscontract wordt ontbonden of niet wordt verlengd, kan dat leiden tot veel onzekerheid. Dat heeft uiteraard gevolgen voor je persoonlijke omstandigheden en financiële situatie. Je werkgever kan je een outplacement traject aanbieden. Hiermee vergroot je je kansen op het vinden van geschikt werk en voorkom je dat je carrière tot stilstand komt.

People in Place treedt op als onafhankelijke partij, en stelt daarbij mensen én hun capaciteiten centraal. Ondersteund door een professionele partner die zich richt op het uitstippelen van een nieuwe toekomst zodat je snel weer aan de slag kunt.

Optimaal maatwerk daar staat People in Place voor, en laat de beginsituatie en het uiteindelijke doel daarom bepalend zijn voor het verloop en de invulling van het outplacement trajectEr zal eerst een intakegesprek volgen alvorens we het begeleidingstraject opstarten.

outplacement
Outplacement Bureau People in Place