Conflictcoaching

Posted by

Het kan voorkomen dat binnen een team een enkele gebeurtenis leidt tot wrijving tussen collega’s. Wanneer een conflict dreigt en nog niet dusdanig is geëscaleerd, dan kan men spreken van een arbeidsconflict en kan de inzet van Conflictcoaching  van op betrokken partijen als een te zwaar middel over komen.

Het is raadzaam in dit vroege stadium in te grijpen om verdere escalatie te voorkomen. Door snel in gesprek te gaan kan de samenwerking worden verbeterd en de werkrelatie worden hersteld. Bovendien worden de gevolgen als langdurige uitval en de impact op de continuïteit van het arbeidsproces en de daaruit voortkomende kosten zoveel mogelijk beperkt.

Indien binnen het team behoefte is aan ondersteuning bij het bespreekbaar maken van dit soort problematiek, is Conflictcoaching door Dé Arbeidsmediators een passende interventie. De arbeidsmediator zal zorgen voor een goede structuur van het gesprek en ondersteunen bij het vastleggen van eventuele werkafspraken die uit het gesprek volgen.

conflictcoaching
Conflictcoaching